Požiadavky pre správne dodanie tlačových PDF - magnetické fólie