Požiadavky pre správne dodanie tlačových PDF - malé formáty