Letáky sú fyzické výtlačky obrázkov, grafiky a textu na hárku papiera alebo iného tlačiteľného materiálu, zvyčajne v menších formátoch ako plagáty. Letáky sú určené na sprostredkovanie správy alebo propagáciu produktu, služby alebo udalosti a zvyčajne sa distribuujú veľkému počtu ľudí na verejných miestach alebo prostredníctvom pošty. Online tlač letákov | Letáky online.

Letáky sú fyzické výtlačky obrázkov, grafiky a textu na hárku papiera alebo iného tlačiteľného materiálu, zvyčajne v menších formátoch ako plagáty. Letáky sú určené na sprostredkovanie správy alebo propagáciu produktu, služby alebo udalosti a zvyčajne sa distribuujú veľkému počtu ľudí na verejných miestach alebo prostredníctvom pošty. Online tlač letákov | Letáky online.