Reklamácia tovaru

V našom internetovom obchode nakupujete tovar, ktorý bol pre vás vyrobený na mieru.

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ods. §7 ods.6c
sa nevzťahuje na tovar vyrobený na mieru do 14 dní od zakúpenia.