Letáky - www.printexpert.sk - Objednajte si online Vašu tlač.

Letáky

Sú fyzické výtlačky obrázkov, grafiky a textu na hárku papiera alebo iného tlačiteľného materiálu, zvyčajne v menších formátoch ako plagáty. Letáky sú určené na sprostredkovanie správy alebo propagáciu produktu, služby alebo udalosti a zvyčajne sa distribuujú veľkému počtu ľudí na verejných miestach alebo prostredníctvom pošty. Online tlač letákov | Letáky online.

Pri tlači viacerých dizajnov Vás prosíme o pridávanie produktov s iba 1 typom grafiky do košíka postupne. *Kvôli presnej orientacií v objednávke, počtu kusov na daný typ grafiky a ostatných informácií.

Letáky môžete mať v rôznych veľkostiach, zvyčajne od štvrtiny strany po celú stranu, a môžu byť jednostranné alebo obojstranné. Zvyčajne sa tlačia pomocou techník digitálnej alebo ofsetovej tlače, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu tlače vrátane jej farby, rozlíšenia a trvanlivosti. Je možné tlačiť na rôzne typy papiera alebo iné materiály vrátane lesklého alebo matného papiera, recyklovaného papiera alebo iných špecializovaných materiálov. Výber materiálu bude závisieť od zamýšľaného použitia a požadovanej trvanlivosti.

Letáky obsahujú vizuálne prvky aj text, ako je nadpis, obrázok produktu, popis, cena a výzva na akciu. Dizajn letáku, vrátane jeho rozloženia, farebnej schémy a typografie, môže výrazne ovplyvniť jeho účinnosť pri sprostredkovaní jeho posolstva a upútaní pozornosti divákov.

Letáky sa bežne používajú na reklamu, propagáciu alebo ako prostriedok na sprostredkovanie informácií o udalosti, organizácii alebo veci. Distribuujú sa na verejných miestach, napríklad na nástenkách, prostredníctvom priamej pošty alebo ich rozdávajú jednotlivci.

Online tlač letákov | Letáky online.