Požiadavky pre správne dodanie tlačových PDF - reklamné tabule